Kalan Süre

 • 0GÜN
 • 0SAAT
 • 0DAKİKA
 • 0SANİYE
 • Önemli Tarihler

  26 Mart 2021 Kongre başlangıç tarihi

  Duyurular

  ValorTv.net üzerinden canlı yayınlanacaktır.

  BİLİMSEL PROGRAM  26 Mart 2021, Cuma
  09:00-10:00 Sözel Bildiriler I
    Oturum Başkanları: Ahmet Cem Dural, İbrahim Ali Özemir

  SB 01 Hemitiroidektomi Sonrası Hipotiroidizm Gelişimi İle Klinikopatolojik Özellikler Arasındaki İlişki
  Ramazan Sarı, Ecem Memişoğlu, Hasan Fehmi Küçük
  SB 02 Papiller Tiroid Kanserlerinde Profilaktik Santral Lenf Nodu Diseksiyonu Kararı Verirken İnflamasyon Belirteçleri Yararlı Olabilir mi?
  Serhat Ocaklı, Hakan Ataş, Buket Altun Özdemir
  SB 03 Tiroidektomi Olgularında TIRADS Sınıflamasının Preoperatif ve Postoperatif Histopatolojik Sonuçlar ile Korelasyonu
  Berkay Demir, Mehmet Emrah Bayam, Süleyman Şen
  SB 04 Cerrahi Sonrası Kalıcı Hipotiroidi Gelişen, Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren, Hastalara Verilen Levotiroksin Tedavisinin Sağkalım Üzerine Etkisi
  Kani Masaroğulları, Emin Gemcioğlu, Servet Kocaöz
  SB 05 Covid-19 Pandemisinde Tiroid Cerrahisinin Doğru Planlaması, Tek Merkezli Sonuçlar
  Ayberk Dursun, Korhan Tuncer, Semra Demirli Atıcı, Göksever Akpınar, Mehmet Üstün
  SB 06 Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Doğruluğu Ve Uyumsuz Vakaların Değerlendirilmesi
  Ecem Memişoğlu, Ramazan Sarı, Bağış Taşdoğan, Hasan Fehmi Küçük
  SB 07 Multinodüler Guatrlı Hastalarda Preoperatif Dönemde Tiroid Kanseri Tanısında Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyonu İle Dinamik Kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Karşılaştırılması
  Volkan Turunç, Ali Fuat Kaan Gök, İsmail Cem Sormaz, Yalın İşcan, Fatih Tunca, Artür Salmaslıoğlu, Yasemin Giles Şenyürek
  SB 08 Tiroid Nodüllerinde Malignitenin Saptanmasında Elastosonografinin Ve İİAB`nin Karşılaştırılması
  Khatira Shirinova, Azer Hümmetov, Araz İsmayilov

  10:00-11:15 Güvenli Tiroidektomi Prensipleri Kursu
   
  Kurs Başkanı: Murat Özdemir
  Oturum Başkanları: Bülent Çitgez, Hasan Çalış

  Konuşmacılar:
  - Total tiroidektomi tekniği
    Hüsnü Aydın
  - Rekürren laringeal sinir ve paratiroid bezlerin identifikasyonu
    Demet Sarıdemir
  - Tiroid cerrahisinde komplikasyonları önleme stratejileri
    Nuri Alper Şahbaz
  - Enerji cihazları ile güvenli tiroidektomi
    Serkan Teksöz
  11:15-11:30 Stant Ziyaretleri
  11:30-12:30
  İntraoperatif Nöromonitörizasyonda Temel Prensipler Kursu
   
  Kurs Başkanı: İsmail Cem Sormaz
  Oturum Başkanları: Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin

  Konuşmacılar:
  - Hasta hazırlığı, rekürren laringeal sinir, SLSED ve larinks anatomisi
    Ahmet Yalın İşcan
  - Nöromonitörizasyon prensipleri ve tekniği
    Nurcihan Aygün
  - Sinyal kaybı, tanımlar ve teknik sorunlar
    Serkan Teksöz
  12:30-13:00 Stant Ziyaretleri
  13:00-14:30 Diferansiye Tiroid Kanserinde Boyun Diseksiyonu Kursu
   

  Kurs Başkanı: Ali Uğur Emre
  Oturum Başkanları: Gürhan Sakman, Emin Gürleyik

  Konuşmacılar:
  - Boyun anatomisi ve lenfatik drenaj
    Murat Akın
  - Boyun diseksiyonunda tanımlar ve standardizasyon
    İsmail Cem Sormaz
  - Boyun diseksiyonu komplikasyonları
    Fatih Tunca
  - Diferansiye tiroid kanserinde kime, ne zaman, hangi genişlikte santral diseksiyon?
    Mehmet Hacıyanlı
  - Diferansiye tiroid kanserinde kime, ne zaman, hangi genişlikte lateral diseksiyon?
    Recep Gökhan İçöz
  14:30-14:45 Stant Ziyaretleri
  14:45-15:45 Adrenal Bez Cerrahisinde Ameliyat Teknikleri Kursu
    Kurs Başkanı: Ahmet Cem Dural
  Oturum Başkanları: Göktürk Maralcan, Türkay Kırdak

  Konuşmacılar:
  - Transperitoneal adrenalektomi
    Nuri Alper Şahbaz
  - Posterior retroperitoneal adrenalektomi
    Nihat Aksakal
  - Robotik adrenalektomi
    Murat Özdemir
  15:45-16:00 Stant Ziyaretleri
  16:00-17:15 Video & Sözel Bildiriler
    Oturum Başkanları: Serkan Sarı, Yaşar Özdenkaya

  VB 01 Papiller Tiroid Kanserinde Mediastinal Lenf Nodu Diseksiyonu: Video Olgu Sunumu
  Can Uç, Yiğit Türk, Murat Özdemir, Özer Makay, Gökhan İçöz
  VB 02 Von Hippel Lindau Sendromu ve Pankreas Başı Nöroendokrin Tümörlü Hastada Robotik Whipple (Total Replace Hepatik Arter)
  Erol Pişkin, Erdal Birol Bostancı, Yiğit Mehmet Özgün
  SB 09 İnsulinoma Olgularında Cerrahi Yaklaşım: 12 Olguluk Seri
  Kamer Çorba, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Hamit Ahmet Kabuli, Hüsnü Aydın, Mehmet Karabulut
  SB 10 Deneyimli Bir Endokrin Cerrahi Merkezinde Son 30 Yıllık Süre İçinde Adrenal Bez Cerrahisinin Konvasiyonel Açık Cerrahiden Minimal İnvaziv Adrenal Cerrahisine Dönüşüm Süreci
  Aylin Doylu, Berke Atalay, Yalın İşcan, İsmail Cem Sormaz, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek, Serdar Tezelman, Tarık Terzioğlu
  SB 11 Adrenal Kitlelerde Laparoskopik Adrenalektomi Deneyimimiz
  Hayrettin Dizen, Ahmet Karayiğit, Dursun Burak Özdemir, Bülent Ünal
  SB 12 Adreneloktomi Zamanlamasında Hipertansif Retinopatinin Rolü
  Demet Sarıdemir Ünal, Aslı Çetinkaya Yaprak, Lütfiye Yaprak
  SB 13 Ankara Şehir Hastanesi’nde Açık, Laparoskopik ve Robotik Adrenalektomi Yapılan Hastaların Sonuçları
  İbrahim Doğan, Birol Korukluoğlu, Servet Kocaöz
  SB 14 Tiroidde Zuckerkandl Tüberkülü Gerçeği ve Diğer Anatomik Varyasyonlarla İlişkisi
  Mehmet Ektiren, Nurcihan Aygün, Mehmet Köstek, Banu Yiğit, Aydın Eray Tufan, Sinan Cem Şahin, Merve Gök, Ömer Karadağ, Mehmet Uludağ
  SB 15 Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu Kullanan Cerrahların Sinyal Kaybı Sonrası Tutum Anketi Sonuçları
  Yalın İşcan, Ahmet Cem Dural, Serkan Teksöz, Mehmet Hacıyanlı, Ali Uğur Emre, Gökhan İçöz, Mehmet Uludağ, Özer Makay, Adnan İşgör, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca
  SB 16 İntraoperatif Parathormon Ölçümünün Primer Hiperparatiroidide Cerrahi Başarıya Etkileri: Kohort Analiz
  Hüsnü Aydın, Yasir Musa Kesgin, Nilsu Damla Onur, Ahmet Cem Dural, Tülay Kaçar Güveli, Serdar Altınay, İlkay Çakır, Mehmet Karabulut

  27 Mart 2021, Cumartesi
   
  SALON A
  SALON B
  09:00-09:15 Kongre Açılışı  
    Ahmet Cem Dural - Kongre Sekreteri
  Mehmet Uludağ - Kongre Başkanı
  Fatih Tunca - Dernek Başkanı
  09:15-10:15 Sempozyum
  DR. AHMET AYDIN ŞENER OTURUMU

  Sözel Bildiriler II
    Uzaktan Erişimli Tiroidektomi: Güncel Endoskopik Yaklaşımlar / Remote Access Thyroidectomy: Novel Endoscopic Approaches
  Oturum Başkanları: Fatih Tunca, Özer Makay
  Konuşmacılar:
  - Vestibüler yaklaşımla transoral endoskopik tiroidektomi / Transoral endoscopic throidectomy via vestibular approach
    Angkoon Anuwong
  - Bilateral aksilla ve meme yaklaşımı ile tiroidektomi / Bilateral axillary breast approach thyroidectomy
    
  June Young Choi
  Oturum Başkanları: Cemal Kaya, Sibel Özkan Gürdal

  SB 17 Tiroid Cerrahisinde Sinyal Kaybı Görülen Hastalarda Aşamalı Cerrahi
  Yiğit Türk, Murat Özdemir, Özer Makay, Gökhan İçöz
  SB 18 Obezite Cerrahisinin Subklinik Hipotiroidi Üzerine Etkisi
  Sezer Bulut, Eyüp Gemici, Ahmet Sürek, Osman Köneş, Hakan Seyit, Ahmet Cem Dural, Mehmet Karabulut, Halil Alış
  SB 19 İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonucu Tanısal Olmayan Tiroid Nodüllerinde Maligniteye Etki Eden Faktörler
  Ufuk Karabacak, Murat Derebey, İsmail Alper Tarım, Ayfer Kamalı Polat
  SB 20 Tamamlayıcı Ve Komplike Tiroidektomi Ameliyatlarında İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu Güvenilirliği
  Esmira Mammadova Tarverdi, Azer Hümmatov Ferahim, Lale Letifova Verqa
  SB 21 Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Nöromonitörizasyon Uygulamasında İğne Elektrotu Kullanımı: Olgu Kontrol Çalışması
  Göktuğ Kıvratma, Yiğit Türk, Murat Özdemir, Özer Makay, Gökhan İçöz
  SB 22 Lateral Metastazlı Papiller Tiroid Kanserli Hastalarda Santral Boyun Diseksiyonu: Unilateral mi? Bilateral mi?
  Nurcihan Aygün, Ozan Çalışkan, Mehmet Uludağ
  SB 23 Preoperatif TSH Serum Düzeyi Diferansiye Tiroid Kanseri İçin Bir Prediktör Olarak Kullanılabilir mi?
  Hakan Eroğlu, Özgür Baykan, Erman Alçı
  SB 24 Papiller Tiroit Kanseri Hastalarında Preoperatif Ultrasonografi Bulgularının Tümörün Postoperatif Patolojik Özellikleri ile İlişkisi
  Ozan Çalışkan, Mehmet Köstek, Nurcihan Aygün, İbrahim Ertaş, Recep Murat Potas, Elif Baran, Zülfiye Sümeyye Kuzu, Mehmet Uludağ

  10:15-10:30 Stant Ziyaretleri
  10:30-11:15 Sempozyum
  PROF. DR. ERTAN TATLICIOĞLU OTURUMU
  Video Oturumu
    COVID-19 Pandemi Döneminde Endokrin Cerrahi
  Oturum Başkanları: Serdar Tezelman, Ali Uğur Emre
  Konuşmacılar:
  - Pandemi başlangıcında dünya ve Türkiye’deki durum
    Bekir Kuru
  - Pandemi süreci ve sonrasındaki dünyada ve Türkiye’deki durum: Olası senaryolar
    Atakan Sezer
  Adrenal Bez Cerrahisi
  Oturum Başkanları: Nihat Aksakal, Orhan Ağcaoğlu
  Konuşmacılar:
  - Transperitoneal adrenalektomide komplikasyon yönetimi
    Ahmet Yalın İşcan
  - Korteks koruyucu laparoskopik adrenalektomi
    Murat Özdemir
  - Paragangliomada laparoskopik cerrahi
    Hüsnü Aydın
  11:15-11:30 Stant Ziyaretleri
  11:30-12:45 Panel Seçilmiş Sözel Bildiriler
    Tiroid Kanseri Cerrahisi Sonrası Takipte Nüksün Değerlendirmesi
  Moderatör: Recep Gökhan İçöz

  Panelistler: Yasemin Giles Şenyürek, Mustafa Seçil,
  Seyfettin Ilgan, Ayşe Kubat Üzüm
  Oturum Başkanları: Günay Gürleyik, Serkan Teksöz

  SB 25 Paratiroid Dokusundan 3 Boyutlu Biyobaskılama Desteği İle İn Vitro Kalsiyum Duyarlı Ve Hormonoaktif Paratiroid Doku Eşleniği Üretimi
  Sümeyra Güler, Mervesu Gökyürek, Nuray Yazıhan, Kerim Bora Yılmaz, Melih Akıncı, Mehmet Ali Gülçelik, Pınar Yılgör Huri
  SB 26 Ameliyat Öncesi Bulgulara Göre Lobektomiye Uygun Olarak Değerlendirilen 1-4 cm Papiller Tiroid Kanserinde Ameliyat Sonrası Bulgulara Göre Tamamlayıcı Tiroidektomi Olasılığı
  Berke Atalay, Aylin Doylu, Yalın İşcan, İsmail Cem Sormaz, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek
  SB 27 TOETVA Prosedürü Esnasında Mental Sinir Hasarını En Aza İndirgeyen Vestibuler Belirteçler: Anatomik Çalışma
  Ömer Cennet, Mehmet Ülkir, Hilmi Anıl Dinçer, İlkan Tatar, Deniz Demiryürek, Ali Konan
  SB 28 Adrenal Bez Cerrahisinde Kitlenin Hormon Aktif Olması Cerrahiyi Zorlaştırır mı?
  Sezer Bulut, Hüsnü Aydın, Ahmet Cem Dural, Nuri Alper Şahbaz, Deniz Güzey, Cevher Akarsu, Evin Bozkur, Mehmet Karabulut
  SB 29 Transoral Endoskopik Tiroidektomi, Vestibüler Yaklaşım (TOETVA) İçin Hasta Uygunluğu
  Özgün Köse, Yiğit Türk, Murat Özdemir, Özer Makay, Gökhan İçöz
  SB 30 Rekürren Laringeal Sinirin Berry Bölgesi Tuzaklaması Ve Diğer Anatomik Varyasyonlarla İlişkisi
  Ceylan Yanar, Nurcihan Aygün, Mehmet Köstek, İsmail Ethem Akgün, Mert Tanal, Mehmet Uludağ
  SB 31 Multifokal Papiller Kanserlerde Profilaktik Santral Diseksiyon Yapılmalı mı?
  Kayhan Özdemir, Belma Koçer, Ahmet Tarık Harmantepe, Emre Gönüllü
  SB 32 Tiroidektomide Reküren Laringeal Sinirin İnferior Tiroid Arter İle İlişkisi Ve Ekstralaringeal Dallanmasi Vokal Kord Paralizisi Riskini Arttırabilir
  Nurcihan Aygün, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ

  12:45-13:00 Stant Ziyaretleri
  13:00-13:15 Akılcı İlaç Kullanımı  
    Kıvılcım Ulusan
  13:15-13:45 Uydu Sempozyumu
   
  Hipertiroidide Medikal Tedavi İle Yolculuk
  Oturum Başkanı: Fatih Tunca

  Konuşmacı: Ayşe Kubat Üzüm
  13:45-14:00 Stant Ziyaretleri
  14:00-14:45 Konferans
  DR. NURİ OCAK OTURUMU
  Sözel Bildiriler III
    Adrenal ve Pankreatik Nöroendokrin Tümörlerde Robotik Cerrahi ve Zorlu Durumlar / Robotic Surgery and Challenging Situations in Adrenal and Pancreas Neuroendocrine Tumors
  Oturum Başkanları: Serdar Tezelman,
  Güldeniz Karadeniz Çakmak

  Konuşmacı: Laurent Brunaud
  Oturum Başkanları: Ali İlker Filiz, Alper Celal Akcan

  SB 33 Papiller Tiroit Kanseri Hastalarında Postoperatif Tümör Özelliklerini Predikte Etmede Preoperatif Hemogram Değerlerinin Rolü
  Mehmet Köstek, Ozan Çalışkan, Nurcihan Aygün, Ceylan Yanar, Sinan Cem Şahin, Betül Dizman, Aydın Eray Tufan, Mehmet Uludağ
  SB 34 İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kılavuzluğunda Tiroidektomide Rekürren Laringeal Sinir Paralizisini Etkileyen Klinik ve Anatomik Faktörler
  Mehmet Köstek, Nurcihan Aygün, Mehmet Ektiren, Ali Yüksel, Ömer Karadağ,
  Mehmet Uludağ

  SB 35 Preoperatif TSH Düzeyi Lobektomi Sonrası Hipotiroidiyi Öngörmede Katkı Sağlayabilir
  Sinan Cem Şahin, Nurcihan Aygün, Mehmet Köstek, Mehmet Ektiren, Ceylan Yanar, Ali Yüksel, Recep Murat Potas, Mehmet Uludağ
  SB 36 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Endokrin Cerrahisinin Dinamikleri
  Berke Atalay, Aylin Doylu, Mehmet Günay, Yalın İşcan, İsmail Cem Sormaz, Nihat Aksakal, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek
  SB 37 Tiroid Papiller Karsinom Ve Haşimato Tiroiditi Birlikteliği Klinikopatolojik Parametreleri Etkiler mi?
  Ahmet Tarık Harmantepe, Belma Koçer, Kayhan Özdemir, Zülfü Bayhan
  SB 38 Papiller Tiroid Kanserinde Tiroglobulin Washout Her Şüpheli Lenf Bezine Uygulanmalı mıdır?
  Ozan Çalışkan, Nurcihan Aygün, Mehmet Köstek, Deniz Türkyılmaz, Zülfiye Sümeyye Kuzu, İbrahim Ertaş, Betül Dizman, Yasin Çakır, Mehmet Uludağ

  14:45-15:00 Stant Ziyaretleri
  15:00-16:00 Sempozyum
  Panel
    Primer Hiperparatiroidide Başarılı Cerrahi için İpuçları
  Oturum Başkanları: Adnan İşgör, Günay Gürleyik
  Konuşmacılar:
  - Doğru endikasyon
    Mehmet Erdoğan
  - Konvansiyonel yöntemlerden güncel yaklaşımlara
    Sait Sağer
  - Sonografiden kesitsel görüntülemeye
    Süha Süreyya Özbek
  - Başarılı cerrahi için temel prensipler
    Mehmet Hacıyanlı
  Benim Bir Hastam Var
  Moderatör: Ali Uğur Emre
  Panelistler: İsmail Cem Sormaz, Meral Mert, Gözde Özkan,
  Alper Özel
  16:00-16:15 Stant Ziyaretleri
  16:15-17:00 Sempozyum Video Oturumu
    Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Nöromonitörizasyon Nasıl Yapılmalıdır: Aralıklı mı? Sürekli mi?
  (Yandaş – Karşıt Oturumu)

  Oturum Başkanları: Adnan İşgör, Cumhur Arıcı
  Konuşmacılar:  
  - Nöromonitörizasyon aralıklı uygulanmalıdır
    Serkan Sarı
  - Nöromonitörizasyon sürekli uygulanmalıdır
    İsmail Cem Sormaz
  Tiroid Cerrahisi
  Oturum Başkanları: Zafer Utkan, Müfide Akçay
  Konuşmacılar:
  - Bilateral meme aksiller yaklaşım ile tiroidektomi (BABA)
    Murat Özdemir
  - Transoral robotik tiroidektomi (TORT)
    Nuri Alper Şahbaz
  - Tiroidektomide RLS varyasyonları
    Nurcihan Aygün
  17:00-17:15 Stant Ziyaretleri
  17:15-18:15 Sempozyum
  Sempozyum
    Selim Tiroid Hastalıklarında Kime Cerrahi? Ne Zaman Cerrahi?
  Oturum Başkanları: Orhan Demircan, Abut Kebudi
  Konuşmacılar:
  - Selim tiroid hastalıklarında perioperatif yönetim
    Feyza Yener Öztürk
  - Nodüler hastalıkta ameliyat endikasyonları
    Sibel Özkan Gürdal
  - Hormonal fonksiyon bozukluğu ile seyreden durumlarda ameliyat kararı ve zamanlaması
    Ali Uğur Emre
  Nöroendokrin Tümörlerde Yeni Tanı ve Tedavi Seçenekleri
  Oturum Başkanları: Yaşar Özdenkaya, Gürhan Sakman
  Konuşmacılar:
  - Nöroendokrin tümörlerde tanı ve tedavi prensipleri
    Ilgın Yıldırım Şimşir
  - Nöroendokrin Tümörlere Cerrahi Yaklaşım
    Ali İlker Filiz
  - Güncel perioperatif tedavi seçenekleri
    Mert Başaran
  28 Mart 2021, Pazar
   
  SALON A
  SALON B
  09:00-09:45 Sempozyum
  PROF. DR. FERİHA ÖZ OTURUMU

  Sözel Bildiriler IV
    Patoloji Raporunu Nasıl Yorumlamalıyım? Papiller Kanser Alt Tiplerinin Klinik Yansımaları
  Oturum Başkanları: Savaş Koçak, Serpil Dizbay Sak
  Konuşmacılar:
  - Papiller Tiroid kanserinde sitoloji ile patoloji raporunun şifreleri ve güncel kavramlar
    Yersu Kapran
  - İnce iğne aspirasyon biyopsisinden histopatolojiye hastanın cerrahi yönetimi
    Güldeniz Karadeniz Çakmak
  Oturum Başkanları: Mustafa Ümit Uğurlu, Hakan Yabanoğlu

  SB 39 Primer Hiperparatiroidizm İle Hiperkalsiüri İlişkisi
  Furkan Savaş, Mustafa Ömer Yazıcıoğlu, Bülent Çomçalı
  SB 40 İnsidental Paratirodektomi: İnsidans ve Risk Faktörleri
  Adem Özcan, Serhan Yilmaz, Hakan Bölükbaşı, Mehmet Abdussamet Bozkurt
  SB 41 Cerrahların Korkulu Rüyası: İnsidental Paratiroidektomi
  Hüseyin Emre Arslan, Sezgin Zeren, Ali Cihat Yıldırım, Mehmet Fatih Ekici, Özlem Arık, Mustafa Cem Algın
  SB 42 Preoperatif D Vitamini Düzeyinin Total Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemiye Etkisi
  Yasin Tosun, Ozan Akıncı, Hasan Fehmi Küçük
  SB 43 Primer Hiperparatiroidizm Cerrahisinde Tek Merkez Deneyimi
  Ali Kaan Şanal, Hüseyin Kılavuz, Ümit Turan
  SB 44 Primer Hiperparatiroidi Hastalarının Preoperatif Değerlendirilmesinde 18F-Florokolin PET/BT'nin Yeri
  Yasemin Konuk, Can Konca, İlknur Kepenekçi Bayram

  09:45-10:00 Stant Ziyaretleri
  10:00-10:30 Konferans
  DR. SALİH CENAP ÇEVLİ OTURUMU
  Video Oturumu
    Tiroid Cerrahisinde RLS ve SLSED’nın Yönetiminde Geçmişten Geleceğe İntraoperatif Nöromonitörizasyon
  Oturum Başkanları: Mete Düren, Emin Gürleyik
  Konuşmacı: Mehmet Uludağ
  Paratiroid Bez Cerrahisi
  Oturum Başkanları: Seher Demirer, Cafer Polat
  Konuşmacılar:
  - Paratiroidektomide videoskopik yöntemler
    Yaşar Özdenkaya
  - Nüks Primer Hiperparatiroidi (PHPT)’de cerrahi
    Mehmet Hacıyanlı
  10:30-10:45 Stant Ziyaretleri
  10:45-11:30 Sempozyum Sözel Bildiriler V
    Multipl Endokrin Neoplazilere (MEN) Cerrahi Yaklaşım ve Takip
  Oturum Başkanları: Ali İbrahim Sevinç, Mehmet Erikoğlu
  Konuşmacılar:
  - Multipl endokrin neoplazilerde perioperatif hastalık yönetimi
    Nurdan Gül
  - Multipl endokrin neoplazilerde cerrahi
    Betül Bozkurt
  Oturum Başkanları: Orhan Yalçın, Nihat Aksakal

  SB 45 Primer Hiperparatiroidizmde İntraoperatif Parathormon Düzeylerinin Tek Adenom Hacmi ve Ağırlığı İle İlişkisi: Cerrahiyi Sonlandırmak İçin Optimal Kriterler Oluşturulabilir mi?
  İsmail Alper Tarım, Can Akgün, Murat Derebey, Mesut Öztürk, Gökhan Selçuk Özbalcı, Cafer Polat
  SB 46 Tiroid Kanseri Hastalarında D Vitamini Düzeyi
  Murat Özgür Kılıç, Fırat Canlıkarakaya, Serdar Gökay Terzioğlu
  SB 47 Ektopik Paratiroid Adenom, Tek Merkez 45 Olgunun Analizi
  Alper Bozkurt, Yağmur Eltemur, Yalın İşcan, İsmail Cem Sormaz, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek, Serdar Tezelman, Tarık Terzioğlu
  SB 48 Tiroidektomi Sonrası Hipoparatiroidizm Gerçeği: Hangi Risk Faktörleri Etkilidir?
  Aydın Eray Tufan, Nurcihan Aygün, Mehmet Köstek, Ceylan Yanar, Ali Yüksel, Elif Baran, Yasin Çakır, Mehmet Uludağ
  SB 49 Primer Hiperparatiroidiye Eşlik Eden Tiroid Patolojileri: Malignite Öngörülebilir mi?
  Serkan Karaisli, Selda Gucek Haciyanli, Beste Suataman, Furkan Karahan, Mehmet Haciyanli
  SB 50 Primer Hiperparatiroidide Cerrahi Yaklaşımı Etkileyen Faktörler
  Orçun Alpay, Kaan Hüsemoğlu, Mustafa Ertuğrul Yurtteri, Muzaffer Akıncı

  11:30-11:45 Stant Ziyaretleri
  11:45-12:45 Sempozyum
  Sempozyum
    Tiroid Cerrahisinde Komplikasyonların Yönetimi
  Oturum Başkanları: Mehmet Hacıyanlı, Tuğbay Tuğ
  Konuşmacılar:
  - Hipoparatiroidinin önlenmesi ve tedavisi
    Serkan Teksöz
  - Tiroid cerrahisine bağlı sinir yaralanmalarına dair risk faktörleri ve komplikasyonları yönetimi
    Fatih Tunca
  - Ameliyat sonrası ses kısıklığının yönetimi
    İsmail Koçak
  Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Ameliyat Endikasyonları ve Cerrahi Yaklaşım
  Oturum Başkanları: Mehmet Erikoğlu, Bekir Kuru
  Konuşmacılar:
  - Kime, ne zaman cerrahi tedavi?
    Refik Tanakol
  - Standart üç buçuk paratiroidektomi
    Hüseyin Bircan
  - Cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması
    Havva Belma Koçer
  12:45-13:00 Stant Ziyaretleri
  13:00-13:30 Konferans
  DR. UĞUR ERTUĞRUL OTURUMU
  Sempozyum
    Otofloresans ile Paratiroid Lokalizasyonu ve Haritalandırması, ICG Anjiografi ile Perfüzyonun Değerlendirilmesi / Parathyroid Localization and Mapping Using Autoflorescence and Perfusion Assessment with ICG Angiography
  Oturum Başkanları: Yasemin Giles Şenyürek, Tarık Terzioğlu
  Konuşmacı: Frédéric Triponez
  Asistanlık Eğitiminde Endokrin Cerrahisinin Yeri
  Oturum Başkanları: Güldeniz Karadeniz Çakmak, Murat Akın
  Konuşmacılar:
  - Asistan eğitiminde endokrin cerrahisi için temel hedefler
    Serap Erel
  - Endokrin cerrahisine yeni başlayan bir cerrah gözü ile endokrin cerrahisi
    Nurcihan Aygün
  13:30-13:45 Stant Ziyaretleri
  13:45-14:30 Konferans
  DR. ÖMER AKALIN OTURUMU

  Sözel Bildiriler VI
    Diferansiye Tiroid Kanserinde Boyunda Nüksün Yönetimi / Management of Neck Recurrence in Differentiated Papillary Thyroid Cancer
  Oturum Başkanları: Mete Düren, Atakan Sezer
  Konuşmacı: Marco Raffaelli
  Oturum Başkanları: Havva Belma Koçer, Yaşar Özdenkaya

  SB 51 BETHESTA 3-4 Hastalarda TIRADS Bulguları ve Patoloji Sonucu Arasındaki İlişki
  Bülent Gürbüz, Serkan Zenger, Tarık Terzioğlu
  SB 52 Rekürren Laringeal Sinirin En Sık Anatomik Varyasyonu: Ekstralaringeal Dallanma
  Mehmet Köstek, Nurcihan Aygün, Ozan Çalışkan, Yasin Çakır, Ceylan Yanar,
  Mehmet Uluda
  ğ
  SB 53 COVID-19 Pandemisi ve Endokrin Cerrahisi: Tersiyer Merkeze Ait Değerlendirme
  Hüsnü Aydın, Mert Özdemir, Ahmet Cem Dural, Nuri Alper Şahbaz, Deniz Güzey, Arif Kaya, Sema Çiftçi Doğansen, Mehmet Karabulut
  SB 54 Papiller Tiroid Karsinomlarında Tümör Boyutu ve Metastaz Paterni İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Hüsnü Aydın, Burak Atar, Burak Altunpak, Ahmet Cem Dural, Nuri Alper Şahbaz, Cevher Akarsu, Mehmet Uhri, Mehmet Karabulut
  SB 55 Tiroid Bez Cerrahisinde Kullanılan Enerji Cihazı Tipinin Komplikasyon Gelişimi Üzerine Etkisi
  Burak Altunpak, Hüsnü Aydın, Hande Kandemir, Ahmet Cem Dural, Deniz Güzey, Nuri Alper Şahbaz, Ahmet Sürek, Sina Ferahman, Mehmet Karabulut
  SB 56 Düşük Seruloplazmin Seviyeleri, Tiroid Nodüler Hastalığı Olan Hastalarda Daha Düşük Papiller Tiroid Karsinomu Riski İle İlişkilidir
  Seyit Mehmet Ceylan, Erdal Uysal, Pınar Günel Karadeniz, Göktürk Maralcan, Mehmet Sökücü, Mehmet Baştemir, Güldeniz Karadeniz Çakmak

  14:30-14:45 Stant Ziyaretleri
  14:45-15:45 Sempozyum
  Sempozyum
    Medüller Tiroid Kanserinde Güncel Durum ve Yeni Tedavi Modaliteleri
  Oturum Başkanları: Ferit Taneri, Türkay Kırdak
  Konuşmacılar:
  - Medüller tiroid kanserinde tanı
    Özlem Soyluk Selçukbiricik
  - Medüller tiroid kanserinde başarılı cerrahi için temel prensipler
    Özer Makay
  - Medüller tiroid kanserinde hedefe yönelik tedavinin yeri
    Mert Başaran
  Adrenal Kitlelerde Ameliyat Endikasyonları ve Uygun Cerrahi Yöntem Seçimi
  Oturum Başkanları: Aykut Soyder, Nihat Aksakal
  Konuşmacılar:
  - Hormon aktif kitlelerde tanı ve preoperatif hazırlık
    Hande Mefküre Özkaya
  - Adrenalektomi için tercih edilecek cerrahi yöntemlerin karşılaştırması
    Ahmet Cem Dural
  - Malign adrenal kitlelerin cerrahi yönetimi
    Murat Özdemir
  15:45-16:00 Stant Ziyaretleri
  16:00-17:00 Sempozyum
  Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu
    Aktif Sürveyanstan Genişletilmiş Cerrahiye Papiller Mikrokarsinom
  Oturum Başkanları: Nuh Zafer Cantürk, Mahir Akyıldız
  Konuşmacılar:
  - Papiller mikrokarsinomda aktif sürveyans
    Recep Gökhan İçöz
  - Papiller mikrokarsinomda cerrahi
    Yasemin Giles Şenyürek
  - Papiller mikrokarsinom takibinde sonografi
    Artür Salmaslıoğlu
  Kurs Başkanı: Savaş Koçak
  Oturum Başkanları: Özer Makay, Serdar Özbaş

  Konuşmacılar:
  - UEMS-DES hakkında genel bilgiler
    Marco Raffaelli
  - UEMS-DES yeterlilik sınavının önemi ve sınav başvurusu
    Mustafa Ümit Uğurlu
  - Sınav konsepti ve pandemi sürecinde sanal sınav formatı
    Serkan Teksöz
  - Sınav müfredatı ve sınava hazırlık
    Ahmet Cem Dural
  - Makale diseksiyonu
    Orhan Ağcaoğlu
  - Sınav deneyimi - Adrenal ve GEP-NET
    Nuri Alper Şahbaz
  - Sınav deneyimi - Tiroid ve Paratiroid
    Hakan Yiğitbaş
  17:00-17:30 Konferans
    Endokrin Cerrahide Etik ve Hukuki Sorunlar
  Oturum Başkanları: Tarık Terzioğlu, Yusuf Bükey
  Konuşmacı: Tamer Akça
  17:30-17:45 Ödül Töreni ve Kapanış