Kalan Süre

 • 0GÜN
 • 0SAAT
 • 0DAKİKA
 • 0SANİYE
 • Önemli Tarihler

  26 Mart 2021 Kongre başlangıç tarihi

  Duyurular

  ValorTv.net üzerinden canlı yayınlanacaktır.

  BİLİMSEL PROGRAM  Poster Bildiriler
   


  PB 01
  Yeni Kurulmuş Cerrahi Merkezde Genç Erişkinlerde Papiller Tiroid Karsinomuna Yaklaşım
  Selen Soylu, Mehmet Taner Ünlü, Tuğba Matlım Özel, Görkem Yıldız, Serkan Sarı

  PB 02
  Paratiroid Cerrahisinde Parathormon Washout Yönteminin Yeri: Yeni Kurulan Merkezde Sekiz Aylık Deneyimimiz
  Mehmet Taner Ünlü, Selen Soylu, Görkem Yıldız, Tuğba Matlım Özel, Serkan Sarı

  PB 03
  Pankolonik Divertikülozisli Hastalarda Serum Tiroid Stimulan Hormon Seviyeleri
  Ayfer Ugış, Mustafa Yakarışık, Ahmet Cumhur Dülger

  PB 04
  Hastanemiz Gastroenteroloji Kliniğine Başvuran Hastaların Tiroid Fonksiyon Testlerinin Yaş ve Diğer Laboratuvar Parametrelerine Bağlı Olarak Değişiminin İncelenmesi
  Ayfer Ugış, Mustafa Yakarışık, Ahmet Cumhur Dülger

  PB 05
  Nadir Bir Tiroid Anomalisi: Tiroid Hemiagenezisi
  Altan Aydın, Şaban Uysal, İsmet Miraç Çakır

  PB 06
  Tiroid kanserlerinin retrospektif incelemesi
  Ali Cihat Yıldırım, Mehmet Fatih Ekici, Sezgin Zeren, Faik Yaylak, Mustafa Cem Algın, Hüseyin Emre Arslan, Burak Can, Hidayet Karabulut

  PB 07
  Endoskopik Tiroidektomi; İlk Deneyimlerimiz
  Demet Sarıdemir Ünal, Veli Vural, Cumhur Arıcı

  PB 08
  Endoskopik Paratiroidektomi; İlk Deneyimlerimiz
  Demet Sarıdemir Ünal, Mustafa Örmeci, Cumhur Arıcı

  PB 09
  İntratorasik Kitlede Multisentrik Tiroid Papiller Karsinomu Ve Normal Tiroid Dokusu;Olgu Sunumu
  Demet Sarıdemir Ünal, İsmail Burak Gök, Cumhur Arıcı

  PB 10
  Tiroid Dokusunun Subkutan Ekilmesi (Cerrahi Sonrası Tiroidozis): Nadir Bir Olgu
  Demet Sarıdemir Ünal, Alim Akbarov, Cumhur Arıcı

  PB 11
  Zor Yerleşimli Ektopik Paratiroid Adenomlarının Tanı Ve Tedavisinde Uygulanabilecek Algoritma Ve Multidisipliner Yaklaşım
  Talar Vartanoğlu Aktokmakyan, Mehmet Alim Turgut, Merve Tokoçin, Serhat Meriç, Erkan Yavuz, Fatih Çelebi

  PB 15 Nadir Bir Acil Tiroidektomi Endikasyonu: Trakeaya Bası Sonucu Solunum Arrestine Neden Olan Dev Guatr:Olgu Sunumu
  Fatih Şahin, Ramazan Topcu, Hülya Topcu

  PB 16
  Akut Solunum Sıkıntısına Neden Olan Travmatik Tiroid Hematomuna Yaklaşım: 2 Olgu
  Fatih Şahin, Ramazan Topcu, Hülya Topcu

  PB 17
  Çok Nadir Bir Tiroidektomi Endikasyonu: Metalik Cisim Olgu Sunumu
  İsmail Sezikli, Ramazan Topcu, Hülya Topcu, Fatih Şahin, Mehmet Berksun Tutan

  PB 21
  Anaplastik/Undiferansiye Tiroid Karsinomu: 4 Olgu Serisi
  Mehmet Üstün, Semra Demirli Atici, Sümeyye Ekmekçi

  PB 25
  Bilateral Sürrenalektomi Sonrası Adrenal Yetmezlik Nedeniyle Exitus
  Mahmut Arif Yüksek, Murat Derebey, Mahmut Başoğlu

  PB 27 Boyun Diseksiyonu Komplikasyonu; Şilöz Fistül
  Musa Turan, Vahit Mutlu, Bekir Kuru

  PB 29 Adrenal Kitlelerinin Hemogram Parametreleri Üzerine Etkisi
  Utku Özgen, Muhammed Raşid Aykota, Sevda Yılmaz

  PB 30
  Ülseratif Kolitli Olgularda İnfliximab Tedavisinin Tiroid Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
  Ayfer Ugış, Mustafa Yakarışık, Ahmet Cumhur Dülger

  PB 34 Azerbaycanda otoimmün tiroiditlerin insidansı ve klinik özellikleri
  Khatira Shirinova, Azer Hümmetov, Ferit Ekberli

  PB 38 Gastrointestinal Stromal Tümörü Taklit Eden İntraabdominal Periportal Tiroid Foliküler Karsinom Metastazı
  Ömer Başol, Hüseyin Bilge, Burak Veli Ülger, Ulaş Alabalık, Eda Yıldızhan

  PB 39
  Hipertiroidi İle Seyreden Tiroid Bezine Renal Hücreli Karsinom Metastazı: Nadir Bir Olgu
  Burak Veli Ülger, Eda Yıldızhan, Ömer Başol, Hüseyin Bilge, Ulaş Alabalık

  PB 40
  Paratiroid Adenom Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonunun Rekürren Laringeal Sinir Hasarına Etkisi
  Cem Karaali, İlker Burak Aslan, Semra Demirli Atici, İsmail Sert, Mehmet Üstün, Cengiz Aydın, İbrahim Çukurova, Mustafa Emiroğlu

  PB 42 Nodül Hacmi İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Güvenilirliği Üzerinde Etkili Mi?
  Uğur Mengeneci, Mustafa Eroğlu, Erman Alçı

  PB 43
  Tiroidektomi Spesmeninde İnsidental Paratiroid Varlığını Etkileyen Faktörler
  Abidin Gazi Alagöz, Orhan Üreyen, Nilay Tuğba Uzunay, Hüseyin Fenercioğlu, Mehmet Alperen Uğur, Enver İlhan

  PB 44
  Nötrofil/Lenfosit, Lenfosit/Monosit Ve Trombosit/Lenfosit Oranları Tiroid Malignitesini Öngörmede Etkisizdir
  Orhan Üreyen, Hüseyin Fenercioğlu, Murat Can Kale, Enver İlhan